360 grader gruppereiser

- Med verden som arena

I en årrekke har vi vist bedrifter hvordan en tur med blanding av kultur, mat og opplevelser kan styrke de interne relasjonene, og gjennom det evnen og viljen til samhandling

Vi planlegger og tilrettelegger turer for små og store grupper, enten det er i Norge eller i utlandet. Dette kan være alt fra premieturer, til turer med høyt faglig innhold.